Για να παρακολουθήσετε το 1o B&B Guest Conference παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

Τα στοιχεία «ΟΝΟΜΑ», «ΕΠΩΝΥΜΟ» και «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΙΔΙΩΤΗΣ» χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση των badges και των βεβαιώσεων συμμετοχής.

*η εισαγωγή γίνεται αυτόματα στα κεφαλαία
*στο πεδίο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισάγετε μέχρι 20 χαρακτήρες