Βραχυχρόνια μίσθωση δεν σημαίνει μόνο Airbnb και Booking.com

Υπάρχουν δεκάδες κανάλια προώθησης που μπορούν να φέρουν πολλές και ποιοτικές κρατήσεις και να βοηθήσουν τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή να αυξήσει την πληρότητα και το εισόδημά του. Το workgroup θα παρουσιάσουν εξειδικευμένα στελέχη της Syncbnb που μελετούν καθημερινά δεκάδες κανάλια προώθησης σε όλο τον κόσμο και έχουν μάθει τις ιδιαιτερότητες της κάθε πλατφόρμας εκ των έσω.

Ποια κανάλια πρέπει να διαλέξει ένας ιδιοκτήτης ή διαχειριστής; Ποια πρέπει να αποφύγει;

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξει κάποιος για να επιλέξει; Θεωρία και πράξη σε ένα άκρως ενδιαφέρον workshop

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 10:30 – 11:15 Vergina Hall

Workshop Κυριακή 26 Ιανουαρίου.

11:45 – 12:15 Vergina Hall

Οι εγγραφές έχουν κλείσει. Για να παρακολουθήσετε το workshop μπορείτε να προσέλθετε στην αίθουσα την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του. Προηγούνται οι ήδη εγγραμμένοι σύνεδροι. Σας ευχαριστούμε!