Το 2018 ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής, που όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης οφείλουν να υποβάλουν.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

α) Προθεσμία δήλωσης. Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».
Επίσης σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση.

β) Διαχειριστές. Για κάθε ένα ακίνητο μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός «Διαχειριστές», με την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.

γ) Εγγραφή στο Μητρώο – υποβολή καταστάσεων. Οι υποχρεώσεις των εκμισθωτών/διαχειριστών βραχυχρόνιων μισθώσεων συνίστανται σε:

  •  υποβολή «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο», ή τυχόν ακύρωσης πληρωμένης κράτησης και
  • δήλωση των μισθωμάτων στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επομένου έτους.

Στη δεύτερη ενότητα του BnB Guest, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου, στο Wyndham Grand Athens, ο οικονομολόγος – φοροτεχνικός Βαγγέλης Μιχελινάκης, εκπρόσωπος του Taxheaven, του μεγαλύτερου διαδικτυακού κόμβου φορολογικής ενημέρωσης και η βασική πηγή πληροφόρησης των φοροτεχνικών και οικονομικών στελεχών όλων των επιχειρήσεων  στην Ελλάδα, θα παρουσιάσει αναλυτικά τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Θα δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη σωστή εγγραφή και υποβολή των δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ ώστε να αποφύγουν λάθη, παραλήψεις και τυχόν πρόστιμα.

Μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας συμπληρώνοντας εδώ τη σχετική φόρμα.